„Wit beyond measure is man’s greatest treasure.“

Rowena z Havraspáru, skotská čarodějka, se narodila před rokem 982. Díky své inteligenci a tvořivosti byla považována za jednu z největších čarodějek raného středověku. Rowena je jedna ze čtyř zakladatelů Bradavické školy čar a kouzel, kterou spolu s ní založil Godrik Nebelvír, Salazar Zmijozel a Helga z Mrzimoru, ta byla Roweninou dobrou přítelkyní.

O jejím raném životě se toho mnoho neví a většina jsou jenom spekulace. Říká se, že byla natolik talentovaná, že si hůlku vyrobila sama, ale stejně tak možné je i to, že ji pořídila u Olivanderů.

Rowena s dcerou Helenou

Kolem roku 982 Rowena porodila svoji dceru Helenu, která tak patřila mezi první studenty Bradavické školy čar a kouzel založené kolem roku 993. Dokonce je populární legenda, že samotná Rowena vybrala jméno a místo této školy, protože se jí zdálo, že vede prasata s bradavicemi na útes u jezera. Navíc přišla i s návrhem neustále se pohybujícího se schodiště.

Rowena vybírala do své koleje studenty podle jejich inteligence a moudrosti. Kolej Havraspár si proto cení bystré mysli, moudrosti, tvořivosti a inteligence svých studentů.

Jelikož Helena žárlila na slavný intelekt své matky, tak poté, co dokončila školu, ukradla své matce její slavný diadém, který údajně měl nositeli dodat moudrost, a utekla s ním do Albánie, daleko od své matky v naději, že ji překoná. Rowena ze studu nikomu nepřiznala, že ji dcera diadém odcizila.

Brzy na to však smrtelně onemocněla a přála si udobřit se se svou dcerou, a tak poslala Barona, který Helenu miloval, ať ji vypátrá. Ten ji vysledoval až do Albánie, ale Helena se s ním odmítla vrátit, proto ji ve vzteku probodl. Když pak viděl, co udělal, tak probodl i sebe. Oba se později stali duchy svých kolejí – Havraspáru a Zmijozelu.

Rowena zemřela někdy v 11. století a díky předčasnému úmrtí své dcery se s ní neměla šanci usmířit. Legendy také praví, že k její smrti přispělo i její zlomené srdce, které má původ v tom, že se odcizila se svou dcerou.

Rowenin diadém

Její diadém byl ukryt až do poloviny 20. století, kdy duch Heleny odhalil Tomu Radlemu jeho polohu, ten ho ale pošpinil černou magii, protože z něj udělal viteál, který poté ukryl na hradě. Diadém byl nakonec zničen v Bitvě o Bradavice roku 1998.

Sepsala Eileen Dream